Buna göre; 2023 yılı için

 -Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 151.000 TL,

- Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 1.518.000 TL

olarak tespit edilmiştir.

GB