T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KURUM ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİNİN

UZATILMASINA DAİR DUYURU

26/5/2023 tarihli, 32202 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılmasında;

-    31/5/2023 tarihine kadar olan başvuru süresi, 3/7/2023 tarihine kadar, (30/6/2023 tarihi resmî tatile rastladığından)

-    30/6/2023 tarihine kadar olan peşin ve ilk taksit ödeme süresi ise 31/7/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Anılan Kanunun diğer taksit ödeme sürelerine ilişkin son ödeme tarihlerinde ise herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SGK