ÖZET

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep hali, 30.04.2023 gününe kadar uzatılmıştır.

1.    Mücbir sebep hali,

—    Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme sürelerini,

—    Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini,

—    Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresini,

—    2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresini ve 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme süresini,

—    Deprem tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresini,

kapsamaktadır.

2.    Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.12.2023 Cuma günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 29.12.2023 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecekti.

3.    Yapılan açıklama ile mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 30.04.2024 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 15.5.2024 Çarşamba günü sonuna kadar ödenebileceği belirtilmiştir.

4.    4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre verilmesi gereken beyannameler ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden özel tüketim vergisi, 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar, Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname ve Ticaret Sicil Harçlarına İlişkin Bildirimler üzerine tahakkuk eden alacaklar önceden olduğu gibi mücbir sebep hali kapsamı dışında olup bu yükümlülüklere ilişkin sürelerde herhangi bir erteleme söz konusu değildir.

5.    Bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin borçları, 1.7.2024 Pazartesi günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilebilmektedir.

6.    GİB Duyurusunda ayrıca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri dışında mükellefiyet kaydı olup, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükellefler (ilan edilen mücbir sebep halinin 31.7.2023 tarihi itibarıyla sona erdiği illerde mükellef olanlar dâhil) için de mücbir sebep halinin 30.4.2024 Salı günü sonu itibarıyla sona ermesi ve mücbir sebep halinin başladığı 6.2.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 30.4.2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 15.5.2024 günü sonuna kadar, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise 31.5.2024 günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunduğu belirtilmiştir.

7.    7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrası gereğince; mücbir sebep halinin devamına karar verilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanlar; 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurularını 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü sonuna kadar yapmaları ve ilk taksitlerini (peşin ödeme dâhil) 31 Ağustos 2024 tarihine (bu tarihin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 2 Eylül 2024 Pazartesi gününe) kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde ödemeleri gerekmektedir.

8.    Mücbir sebep hali sona eren ancak, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinde olduğunu belirterek bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunan mükelleflerin durumları da Gelir İdaresi Başkanlığınca ayrıca değerlendirilebilmektedir.

1. 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde mücbir sebep hali ilan edilmiş, bu yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunları uygulaması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 10.2.2023/42 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Sirkülerimizde yer verilmişti.

4. Bu defa GİB tarafından yapılan 29.11.2023 tarihli duyuruda; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep halinin 30.4.2024 Salı günü sonu itibarıyla sona ermesi uygun bulunmuştur.

Buna göre;

•    Mücbir sebep halinin başladığı 6.2.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği

30.4.2024    tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.5.2024 Çarşamba günü sonuna kadar verilebilecek,

•    Bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ve 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksiti

31.5.2024    Cuma günü sonuna kadar ödenebilecektir.

•    Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ile deprem tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ise her bir vade tarihi itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilerek, normal vade tarihlerinden itibaren 1 yıllık sürenin sonuna kadar; 1 yıllık sürenin 31.5.2024 tarihinden sonrasına tekabül etmesi durumunda ise 31.5.2024 günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

5.    4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre verilmesi gereken beyannameler ile bu

beyannamelere istinaden tahakkuk eden özel tüketim vergisi, 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar, Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname ve Ticaret Sicil Harçlarına İlişkin Bildirimler üzerine tahakkuk eden alacaklar önceden olduğu gibi mücbir sebep hali kapsamı dışında olup bu yükümlülüklere ilişkin sürelerde herhangi bir erteleme söz konusu değildir.

6.    Ayrıca, bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin borçları 1.7.2024 günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

7.    Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri dışında mükellefiyet kaydı olup, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükellefler (ilan edilen mücbir sebep halinin 31.7.2023 tarihi itibarıyla sona erdiği illerde mükellef olanlar dâhil) için de mücbir sebep halinin 30.4.2024 Salı günü sonu itibarıyla sona ermesi ve mücbir sebep halinin başladığı 6.2.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 30.4.2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 15.5.2024 günü sonuna kadar, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise 31.5.2024 günü sonuna kadar ödeyebileceklerdir.

8. 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrası gereğince; mücbir sebep halinin devamına karar verilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanlar; 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurularını 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü sonuna kadar yapmaları ve ilk taksitlerini (peşin ödeme dâhil) 31 Ağustos 2024 tarihine (bu tarihin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 2 Eylül 2024 Pazartesi gününe) kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde ödemeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla...

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Kurar ite; 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandın İması i İt Baîı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 Uncu maddesinin onaitmcı fıkrası ve 3/6/2021 tarihli ve 7326 saydı Bası Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Üeğşiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin çmallıncı fıkrasına istinaden, 4/1/1961 tarihli vc 213 sayılı Vergi Usul Kailimunun 15 İnci maddesine göre, uıeyd.una gelen depremler nedeniyle ilân edilen mücbir sebep halinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere (alacak!l idarelere) borçlu olanların mücbir sebep hallerinin devam ettiği şiire içinde, 7266 sayılı Kanunun 2 tktî ve 4 üncü maddeleri ile 7326 sayılı Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 (İncil, 5 inci, 7 nci ve (t inci maddeleri ve 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü vc onüçüucü fıkraları kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden bclirlcnmektedir-

Müchir sebep Euli devam eden yerler ve mücbir sebep hali nedeniyle belirlenen yeni ödem e süreleri

MADDE. 2- (]) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş tünde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Hakanlığı nca 213 saydı Kanunun 15 inci maddesine istinaden 6/2/2Û23 tarihinden geçerli olmak üzere ilan ediien mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye vc Nundağı ilçelerinde 30/11/2023 tarihine kınlar (bu tarihler dâhil) devam etliği ilan edilmiştir.

(2) Pirinci fıkrada belirtilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) anılan Kanunlar kapsamında 6/2/2Ö23 ila 3 Û/l 1/2023 tarihleri arasuıda ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin SOna erdiği tarihe rastlayan kır dahil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde, 7256 sayılı Kanunun 3 iineü maddesinin üçüncü fikrasımn (e) bendi ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine göre aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenmek tilere uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür,