Menkul Sermaye İradı

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.

Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecekler

Vergi kesintisi ve istisna uygulanmayan gelirler için 2023 yılı beyan sınırı olan 8.400 TL’yi aşması halinde beyan edilecekler

Vergi kesintisi uygulanan gelirler için 2023 yılı beyan sınırı olan 150.000 TL’yi aşması halinde beyan edilecekler

BEYAN

ÖDEME

2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi için tıklayınız.

GİB