Değerli üyemiz,

Sanayi sicil belgesi olan firmalar, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvelleri'ni her yılın ilk dört ayı içerisinde, bildirim mecburiyetleri bulunmaktadır. (01 OCAK 2024 - 30 NİSAN 2024)

Yıllık İşletme Cetvelleri, e-devlet web sayfasında bulunan "Sanayi Sicil İşlemleri" uygulaması kullanılarak elektronik ortamda giriş yapılacaktır.

Sanayi Siciline kayıtlı bulunan işletmelerin bahsedilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmemeleri halinde İdari Para Cezası UYGULANMAKTADIR.

İşletmelerin cezai durum ile karşılaşmamaları için, 2023 yılına ait "Yıllık İşletme Cetveli" bildirimini en geç 30 NİSAN 2024 tarihine kadar yukarıda belirtilen adrese elektronik ortamda vermeleri gerekir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Erol DEMİREL

Başkan

İSMMMO

 

 


T.C.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

2023 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvelleri Hakkında ÖNEMLİ VE SÜRELİ DUYURU SANAYİ SİCİLİNE KAYITLI İŞLETMELERİN DİKKATİNE

1)    6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. maddesi gereği işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini 30.04.2024 tarihine kadar Bakanlığa (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) verilmesi zorunludur.

1.1)    6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında üretime dayalı Sanayi Sicil Belgesi bulunan kurum/kuruluş, firma ve şahısların 2023 yılına ait "Yıllık İşletme Cetvelini 30.04.2024 tarihine kadar internet ortamındaki https://www.turkiye.gov.tr veya Bakanlık web sayfası https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden vermeleri zorunludur.

1.2)    Kanun gereğince; süresi içerisinde 2023 yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi işletmelerine 8.322,- TL idari para cezası uygulanmaktadır.

2)    6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 4. maddesi gereği ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda (sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi, unvan, adres, kapasite raporu güncellemesi/değiştirmesi, makine teçhizat, tescilli sermaye değişikliklerini) 1 (bir) ay içinde İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi zorunludur.

2.1) Kanun gereğince; beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri 1 (bir) ay içinde bildirmeyen sanayi işletmelerine 8.322, -TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Kamuoyuna İlanen duyurulur.

İSMMMO