25 Nisan 2024 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 32527

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruntundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 - [01/23519]
Karar Tarihi: 22/04/2024

Konu: Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS 2021 Sürümü)’nün ve Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS)’nin Değiştirilmiş Halinin Yayımlanması

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın 88’inci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26'ncı maddesi uyarınca; 6102 sayılı Kanuna göre bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını teminen yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS 2021 Sürümü)’nün ve TTK'ya göre bağımsız denetime tabi olmayıp ihtiyari olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını veya BOBİ FRS’yi uygulamayan, TTK’nın 64 ilâ 88’inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını teminen yayımlanan Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları (KÜMİ FRS)’nin, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası ortaya çıkan gereklilikler nedeniyle değiştirilmesine ve değiştirilmiş hallerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ