25 Nisan 2024 perşembe
Resmî Gazete

Sayı : 32527

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050,01.04 - [01/23520]    Karar Tarihi: 22/04/2024

Konu: KFMS 41: Ara Dönem Finansal Raporlama Standardının Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 9’uncu maddesi uyarınca; Katılım Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, “KFMS 41: Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardının yayımlanmasına karar verilmiştir.

Katılım Finans Muhasebe Standardı 41 Ara Dönem Finansal Raporlama

TAMAMI İÇİN TIKLAYIN