25 Nisan 2024 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 32527

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuramımdan:

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 22/04/2024

Karar No: 75935942-050.01.04 - [01/23521]

Konu: Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne İlişkin Değişikliklerin Yayımlanması

 

1,    “B. Konsolide Finansal Tablolar” ana başlığı altında:

1.1.    “IV. Nakit Akış Tablosu” alt başlığında yer alan tablo formatlarmın

2.    “C. Münferit Finansal Tablolar” ana başlığı altında:

2.1.    “IV. Nakit Akış Tablosu” alt başlığında yer alan tablo formatlarmın

değiştirilmesine, değişikliklerin; 1/1/2024 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesine, ilk defa uygulandığı hesap döneminin başından itibaren ileriye yönelik olarak uygulanmasına ve erken uygulamaya izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

TAMAMI İÇİN TIKLAYIN