Özet: Deprem bölgesindeki il ve ilçelerde mücbir sebep dönemlerinde olmak ve erteleme süresinin sonuna kadar verilmiş olmak kaydıyla yasal süreler dışında verilen işyeri bildirgelerinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

DEPREM BÖLGESİNDE İŞYERİ BİLDİRGELERİNDEN DOLAYI UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI:

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkez olmak üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bu illerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin uzatılması konusunda yürütülecek olan iş ve işlemler değişik sirkülerimizle açıklanmıştır.

SGK tarafından yayımlanan ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile işyeri bildirgesinin erteleme kapsamında olup olmadığına açıklık getirilmiştir.

09.02.2023/41, 21.02.2023/49 ve 23.02.2023/52 numaralı sirkülerimizle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılarının bu illerdeki, 06.02.2023 ila 30.06.2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15.08.2023 tarihine kadar,

26.07.2023/118 numaralı sirkülerimizde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ise yükümlülüklerin 15.12.2023 tarihine kadar, ertelendiği açıklanmıştır.

Bu kapsamda belirtilen tarihler aralığında olmak ve erteleme süresinin sonuna kadar verilmiş olmak kaydıyla yasal süreler dışında verilen işyeri bildirgelerinin de erteleme kapsamında kabul edilerek herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır.

Saygılarımızla...

TÜRMOB