Eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değişimine ilişkin sürecin tamamlanması, nakit kullanımının azaltılması ve kartla ödeme imkânlarının artırılması amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 15/12/2023 Cuma günü sonuna kadar 65.SUBE@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ taslağı için tıklayınız.

GİB