Vergide Af Yasağı 5 Mayıs’ta Sona Erdi!
(28.05.2022)
Hepimiz biliriz. Denizlerimizde avlanma yasağı her yıl 15 Nisan’da başlar ve 1 Eylül’de biter. Vergide de af yasağı var...

Hepimiz biliriz.

Denizlerimizde avlanma yasağı her yıl 15 Nisan’da başlar ve 1 Eylül’de biter.

Vergide de af yasağı var, biliyor musunuz?

1 Ocak’ta başlayan yeni yılla birlikte, geçmiş yılın gelir vergisi beyannamesi mart ayının son gününe, kurumlar vergisi beyannamesi de Nisan ayının son gününe kadar  (23:59’a kadar) verilmek zorundadır.

Bu şekilde nisan ayının son gününe kadar vergide beyan dönemi devam eder.

1 Ocaktan beyannamelerin verileceği son güne kadar “vergide af” kelimelerini kullanmak yasaktır.

Çünkü affedilecek vergilere ilişkin beyannameler henüz verilmemiştir.

İşte bu andan, yani 23:59’dan itibaren “Vergide Af Yasağı” sona erer.

Bu yıl 30 Nisan günü Ramazan Bayramı’na denk geldiği için kurumlar vergisi beyannamesinin verilebileceği son gün 5 Mayıs, saat 23:59’a kadar ertelenmiş oldu.

Bu durumda;

En kibar tabiriyle vergisini eksik ödeyenler stokları, duran varlıkları, kasadaki parası ve ortaklar cari hesabı gerçek durumu yansıtmayanlar yani kayıt dışı çalışanlar beyannamesini verdikleri geçen yıl için af beklentilerini 5 Mayıs’tan itibaren dile getirmeye başlayabilirler.

Ancak ekonomi basınını yakından takip edenler bilirler.

Genellikle aftan yararlanacak kişiler değil de bir başkası kamuoyu önünde vergi affını dillendirir, af beklentisini yaratır.

Yani iş dünyasının örgütleri veya bireysel/kurumsal vergi mükellefleri af talebinden hiç söz etmezler.

Ancak; ekonomik kriz, Devletle vergi mükellefi arasında barışın tesisi, stoklar, ortaklar cari hesap, vb. için beyaz bir sayfanın açılması, işverenlerin işiyle gücüyle ilgilenmesi gibi gerekçeleri ön plana çıkaran birileri ortaya çıkar.

Devlete ödenmesi ve millete hizmette kullanılması gereken verginin vergi barışı, matrah artırımı gibi kavramlarla affedilmesi istenir.

Ekonomik kriz nedeniyle ödenemeyen borçların taksitlendirilmesi haklı bir durum olacakken, kaçırılan verginin incelenmesinden ve de tahsilinden vazgeçilmesi hakka, hukuka ve de insan haklarına aykırı bir durum olarak gerçekleşir.

Maalesef ki bu durum, bitmek bilmeyen bir gelenek olarak vergi dünyamızda yaşanır gider…

***   ***

Yazımızın başlangıcında da belirttik.

Bu yıl vergide af yasağının bittiği tarih; 5 Mayıs 2022, saat 23:59

Bakalım ilk taşı bu kez kim atacak?

Vira bismillah!!!Kaynak: Nazmi Karyağdı / Dünya Gazetesi