EYT’liler Ne Zaman Emekli Maaşına Kavuşacak?
(17.08.2022)
EYT/“Emeklilikte Yaşa Takılan” emeklilik mağduru az sayıda da olsa bazı okurlarımız hâlen EYT ile ilgili düzenleme...

EYT/“Emeklilikte Yaşa Takılan” emeklilik mağduru az sayıda da olsa bazı okurlarımız hâlen EYT ile ilgili düzenleme yapılacağına inanamıyor. Keza çeyrek asra yaklaşan bir mesele olunca uzun süre bu düzenlemeyi bekleyenlerin hâlen düzenleme yapılacağına dair inanmaması elbette normal karşılanabilir. Ancak bu saatten sonra EYT düzenlemesinden geriye dönüşün mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Zira EYT’ye ilişkin yasal düzenleme yapılacağı hükûmetin en yetkilileri tarafından kamuoyuna defalarca açıklandı, söz verildi…

EYT, konusunda şimdi en çok merak edilen hususların başında bu düzenlemeden kimlerin nasıl faydalanabileceği ve emekli maaşının en erken alınabileceği tarih teşkil etmektedir.

EYT’nin kapsamı, hangi şartlarla bu düzenlemeden faydalanabileceği henüz netlik kazanmadığından bu hususlarda bir şey söylememiz doğru olmaz.

Ancak EYT düzenlenmesinden faydalanarak en erken ne zaman emeklilik maaşı alınabileceğine ilişkin okuyucularımızın meraklarını gidermek için bu husus yazımızda irdelenmiştir.

EN ERKEN EYT’DEN EMEKLİ MAAŞI ALINABİLECEK TARİH

Daha önceden de defalarca yapmış olduğum analizlere göre EYT meselesinin 23 seneden beri ortada durmasının en önemli sebebinin maliyet hesabı dolayısıyla bütçe olduğunun altını çizmiştim.

Keza SGK’nın gelir-gider dengesi açısından Merkezî bütçeden yapılacak transferler büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda 2022 yılı Merkezi Bütçe ile 2022 yılı SGK’nın bütçesinde emekli edilecek EYT’lilere ödenecek emekli maaşları için bir karşılık ve planlama yapılmadığından 31 Aralık 2022 tarihine kadar EYT’den emekli olacaklara maaş verilmesi imkân dışında bulunmaktadır.

Peki EYT’liler en erken ne zaman emekli maaşı alabilecek?

Bu sorunun cevabını sağlıklı olarak tahlil etmek için 2023 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun TBMM’de yapılacak görüşmeleri ile hazırlanacak SGK bütçesi ve hükûmet kanadından yapılan açıklama ve planlamalara bakmak lazım…

Buna göre EYT takviminin aşağıdaki şekilde cereyan edeceği değerlendirilmektedir.

  • 1 Ekim TBMM açılışı
  • Ekim ayında öncelikli olarak kamuda çalışan sözleşmelilerin kadroya alınması çalışmaları,
  • 15 Ekim merkezî bütçe görüşmeleri
  • En geç 31 Aralık 2022 günü itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanması,
  • Aralık ayı içinde EYT yasa teklifinin TBMM’de görüşülmesi.

Bu bağlamda EYT düzenlemesine ilişkin çıkarılacak kanun en erken aralık içinde kabul edilecektir. Yürürlük tarihi 2023 yılının ocak ayı olması değerlendirilmektedir.

ŞUBAT AYINDA EMEKLİLİK MAAŞI

Emekli aylığına genel olarak emeklilik talebini takip eden aydan itibaren hak kazanılmakla birlikte sigortalılık statüsüne göre işlemler değişmektedir. Buna göre;

  • SSK ve Bağ-Kur sigortalılardan emeklilik aylığına hak kazananlara, yazılı istek tarihinden sonraki,
  • Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden,
  • Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılardan her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık hâline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden,

Ay başından itibaren aylık bağlanmaktadır. Bu bağlamda EYT düzenlemesine ilişkin çıkarılacak kanun en erken aralık içinde kabul edilse ve yürürlük tarihi 2023 yılının ocak ayı kabul edilse bile EYT’lilerin en erken 2023 yılı şubat ayında emeklilik maaşına kavuşabilecekleri kanaatindeyim. Keza EYT’liler çıkarılacak yasanın yürürlüğe konacağı ocak ayında emeklilik dilekçelerini verse bile açıklanan SGK mevzuatı gereğince takip eden şubat ayından itibaren maaş alabileceklerdir.

        ***

"Hayatta üç şeyi iki kere düşünün; kırmadan önce bir kalbi, çarpmadan önce bir kapıyı ve bitirmeden önce son sözü." KONFÜÇYÜSKaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi