''Kıdem Tazminatına Esas Yazı''
(05.07.2024)
Yaş dışında diğer şartların sağlanması halinde iş sözleşmesinin feshedilebilmesi hususu 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun...

Yaş dışında diğer şartların sağlanması halinde iş sözleşmesinin feshedilebilmesi hususu 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun yürürlükte olan 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı alt bendinde düzenlenmiştir.

Dolayısıyla çalışanlar, "506 Sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle" kıdem tazminatına hak kazanmaktadırlar.

Bu kapsamda işçilerin emeklilik için öngörülen yaş dışında kalan diğer şartları veya yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak iş sözleşmelerini feshetmeleri halinde kıdem tazminatı hakları doğmaktadır.

Kıdeme esas yazı alabilme açısından işçilerin tamamlamakla yükümlü olduğu sigortalılık süresi ve prim ödeme gün şartları sigorta başlangıç tarihine göre değişmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

08/09/1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan kişiler, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısına sahip olmaları halinde emeklilik için yaş hariç şartları sağlamış olacak ve kıdem tazminatına hak kazanacaklardır.

08/09/1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olan kişilerin, sigorta yılı dikkate alınmaksızın 7000 prim günü ya da 25 yıl sigortalılık şartı ile 4500 prim gün şartını sağlamaları halinde, emeklilik için yaş hariç şartları sağlamış olacak ve kıdem tazminatına hak kazanacaklardır.

Son olarak, 01.05.2008 tarihi ve sonrasında ilk defa sigortalı olan kişiler, kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü şartlarını sağlayarak, yaş hariç emeklilik şartlarını yerine getirmiş olacaklarından, kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir.

Sigorta başlangıcı;

* 01.05.2008-31.12.2008 arasında ilk defa sigortalı olanlar için 4600 prim günü,

* Sigorta başlangıcı 2009 yılı olanlar için 4700 prim günü,

* Sigorta başlangıcı 2010 yılı olanlar için 4800 prim günü,

* Sigorta başlangıcı 2011 yılı olanlar için 4900 prim günü,

* Sigorta başlangıcı 2012 yılı olanlar için 5000 prim günü,

* Sigorta başlangıcı 2013 yılı olanlar için 5100 prim günü,

* Sigorta başlangıcı 2014 yılı olanlar için 5200 prim günü,

* Sigorta başlangıcı 2015 yılı olanlar için 5300 prim günü,

* Sigorta başlangıcı 2016 yılı olanlar için 5400 prim günü,

sigortalıların yaş hariç emeklilik şartlarını sağladığı koşulları ifade etmektedir.

Bu bağlamda yaş hariç emeklilik koşullarını sağlayıp kıdem tazminatını alarak işten ayrılmak isteyen işçi, "Sosyal Güvenlik Kurumundan Kıdem Tazminatına Esas Yazı" konulu yazı ile işverenine başvurması gerekmektedir.

Yazıyı alan işveren işçinin çıkışını "14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması" koduyla yaparak kıdem tazminatını ödemelidir. Ek olarak eğer işçinin bakiye yıllık ücretli izinleri bulunuyorsa, fesih ile beraber yıllık izin ücretinin de ödenmesi gerekecektir.Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi