Ücret Ödenmezse Fesih Hakkı Doğar
(29.06.2022)
Özel bir şirkette çalışıyoruz. İşveren maaşlarımızı ödeyemiyor, geciktiriyor. Ayrılırsak tazminat alabilir miyiz? D.K...

Özel bir şirkette çalışıyoruz. İşveren maaşlarımızı ödeyemiyor, geciktiriyor. Ayrılırsak tazminat alabilir miyiz? D.K.
İş Kanunu'na göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh etme ve tazminat hakkı vardır.

Mobbing tazminatı neden sayılır mı?
İşyerinde psikolojik taciz (mobbing); çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edilmiştir. Buna göre, psikolojik taciz eylemi, işverenin işçiyi koruma (gözetme) ve eşit davranma borçlarına aykırılık oluşturmaktadır.
İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
İşyerinde psikolojik tacize uğradığını iddia eden işçinin İş Kanunu hükümleri uyarınca derhal fesih hakkı bulunmakla birlikte işçi ayrıca işvereni aleyhine tazminat talebinde de bulunabilir.Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi