Eski Emekliler İkramiye Farkı Alabilecekler Mi?
(02.07.2022)
2018 yılında emekli olan yüksekokul mezunu memurlar da 2023'te verilecek ek göstergeden oluşacak farkı alabilecekler mi?...

2018 yılında emekli olan yüksekokul mezunu memurlar da 2023'te verilecek ek göstergeden oluşacak farkı alabilecekler mi? Mehmet Geçit

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelen artışlara bağlı olarak ikramiye farkı ödemesi, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananlara, artışın, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden ilk mali yılın birinci ayında gerçekleşmiş olması halinde yapılıyor.

Bu bağlamda, 2022 yılından önce emekli olanlara yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilmiş olsalar da 2023 Ocak ayında yürürlüğe girmesi öngörülen ek gösterge düzenlemesine bağlı olarak ikramiye ödenmesi söz konusu olmayacak. Ancak ek gösterge düzenlemesi emekli aylıklarında artış sağlayacak.

Yüzde 40 engelli raporuyla emeklilik

25 Aralık 2003 sigorta girişli, 9 Eylül 1965 doğumlu kadın çalışanım. Yaklaşık 5.400 gün primim var. Yüzde 40 oranında engelli raporum bulunuyor. Buna göre ne zaman emekli olabilirim? Ş. Önder

Engellilik durumunuza bağlı olarak vergi indirim belgesi alıp almadığınızı belirtmemişsiniz. Engelli hakkıyla emeklilik için vergi indirim belgesi almanız gerekiyor. Rapor, vergi indirim belgesi için gerekli.

Sigorta başlangıç tarihinize göre vergi indirim hakkına bağlı olarak emeklilik için yaş koşulu aranmaksızın, 20 yıl sigortalılık süresi ve 4.400 prim günü koşullarına tabisiniz. Prim gününüz yeterli. Vergi indirim belgesi almanız durumunda, 20 yıllık sigortalılık süresini dolduracağınız 25 Aralık 2023 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Emekli çalışandan SGDP dışında prim kesintisi yapılır mı?

Emekli olup tekrar aynı işyerinde işe başlayınca, SGK'dan emekli olunmasına rağmen yüzde 7.5 sosyal güvenlik destek primi hariç, SGK işçi primi ve işsizlik sigortası işçi primi kesintisi yapılır mı? Serkan Bayram

1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olup, herhangi bir sigortalılık kapsamında emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak, emekli olduğu aynı işyerinde ya da başka bir işyerinde 4/a (SSK) kapsamında çalışanlardan, yüzde 7.5 SGDP kesintisi dışında SGK sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı kesintisi yapılmaz.

Söz konusu primlere ilişkin olarak işveren
payı da ödenmez. İşveren, yüzde 22.5 SGDP ve yüzde 2 iş kazası ve meslek
hastalığı sigortası primi olmak üzere yüzde 24.5 işveren payı öder.Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi