Sanayi Sicil Belgesi Olan Sanayi İşletmelerinin Dikkatine!
(25.01.2023)
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4.maddesine istinaden sanayi siciline kayıtlı olan sanayi işletmelerinin, aynı kanunun...

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4.maddesine istinaden sanayi siciline kayıtlı olan sanayi işletmelerinin, aynı kanunun 5.maddesi gereği 30 NİSAN 2023 (Söz konusu tarihin bu yıl resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 2 MAYIS 2023 tarihi sonuna kadar) tarihine kadar bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren (2022 Yılı) Yıllık İşletme Cetvelini; internet ortamında göndermek zorundadırlar.

Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde vermeyen İşletmelere 5252 (Beş Bin İki  Yüz Elli İki ) TL İdari Para Cezası uygulanmaktadır.

Sanayi Sicil Bilgi sistemi https://sanayisicil.sanayi.gov.tr portalını kullanarak Yıllık İşletme Cetvellerinin belirtilen süre içinde verilmesi önemle duyurulur.Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı