Kamu Personeline Yeni Sistem
(14.05.2024)
Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf paketi özellikle kamuda çalışan...

CUMHURBAŞKANI
Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf paketi özellikle kamuda çalışan memur ve diğer kadrodaki personel için önemli yenilikleri de beraberinde getirecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlayan kamuda etkin ve hızlı karar alma mekanizmaları tüm teşkilata yayılmış olacak. Bunun yanında kamu hizmeti de verimli, kaliteli ve hızlı hale gelecek, bürokrasi azalacak.

NELER DEĞİŞECEK?
3 yıl boyunca kamuya alımlar sınırlandırılacak.
Alımlar emekli olan personel sayısı kadar olacak. Destek personel sayısı azaltılacak, ihtiyaç dışı kadrolar ihtiyaç olan alanlara yönlendirilecek.
Kamu personelinin aldığı yönetim kurulu ücretlerine de sınırlama getirilecek.
Bağlı bulunduğu kurum dışında başka kurumlarda görevlendirilenler asli görevlerine dönecek.

NE KAZANDIRACAK?
Kamuda personel daha verimli olarak kullanılmış olacak. Böylece 'devlete kapağı atmak' düşüncesi tarihe karışacak. Kamuda iş barışı sağlanacak, kamu hizmetini verenler daha hızlı ve verimli çalışacak.
Vatandaş açısından da aldığı kamu hizmetinin kalitesi artacak, hem hizmeti veren hem hizmeti alan memnun olacak. Farklı kurumlardaki personel uzmanlık alanındaki işlere geri döndüğünde daha verimli çalışacak.
Yönetim kurulu üyeliklerine sınırlama getirilerek bu yöndeki spekülasyonların da önüne geçilmiş olacak.
Destek personelde fazlalık ortadan kalkacak.
Uzmanlık gerektiren alanlarda ihtiyaç duyulan personele kadro açılmış olacak. Kamu personel rejiminde değişiklikler olurken, devletin idari yapısı da yeniden ele alınıyor. Buna göre yeni kurumların kurulması önlenecek.
Bakanlıklarda ya da kamu kuruluşlarında bulunan mükerrer yapılanmalar ortadan kaldırılacak.
Taşra teşkilatlarındaki aynı bakanlığa bağlı farklı yapılanmalar da ortadan kaldırılacak.

BÜROKRASİ BİTECEK
İdari yapıdaki değişiklikler kamu personel rejiminin daha verimli yönetilmesini sağlarken, gereksiz yapılanmaların ve kadrolaşmaların da önüne geçilecek. Mükerrer yapılanmaların ortadan kalkmasıyla vatandaşın da işini zorlaştıran bürokratik işlemler azalacak, kamu hizmeti daha verimli hale gelecek. Taşra teşkilatındaki aynı kurumun farklı yapılanmaları ortadan kalktığında vatandaş binalar arasında koşturmaktan kurtulacak, hizmetler tek elden ve kontrol edilebilir şekilde verilecek, yönetim anlamında da çift başlılık ortadan kalkacak.

GELİR ARTACAK
Kamuda ihtiyaç dışı harcamalar kaldırılırken, personele verilecek ulaşım desteği de bir katkı sağlayacak. Lojman ve tesislerle ilgili kamuoyunda oluşan spekülasyonlar ortadan kalkarken, buralardan ciddi tasarruf sağlanacak ve bu kaynaklar yine personele harcanacak.
Uzaktan ve esnek çalışma modelleri ile belli alanlarda kamu personeline kolaylık sağlanacak, hizmetler verimli hale getirilecek.
Böylece personelin ofise gitmeden uzaktan hizmet vermesi sağlanarak verimlilik artırılacak. Yurt dışına gidecek personel için kriterler yeniden belirlenerek bir sınırlama getirilmiş olacak. Böylece bu konudaki haksızlık iddiaları da ortadan kalkacak..Kaynak: Faruk Erdem / Ahaber