Güneş Kremi, Lens ve Gözlük Bedellerini SGK Karşılar Mı?
(18.05.2022)
Sosyal Güvenlik Kurumu, şemsiyesi altında yer alan kişilerin, sağlıklı kalmaları, hastalanmaları hâlinde sağlıklarını...

Sosyal Güvenlik Kurumu, şemsiyesi altında yer alan kişilerin, sağlıklı kalmaları, hastalanmaları hâlinde sağlıklarını kazanmaları, iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanması, iş göremezlik hâllerinin ortadan kaldırılması veya azaltılmasını temin etmek amacıyla belirli şartlarda sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılamaktadır.

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında karşılanan bazı hizmetlere ilişkin okuyucularımızın en çok merak ettiği konuları 3 soru ve cevapta topladık.

GÜNEŞ KREMİ BEDELLERİ…

SGK, sadece Kseroderma Pigmentosum ve Albinizm (okülokütanöz) tedavisinde güneşten koruyucu kremlerin bedellerini belirli şartlarda karşılamaktadır. Buna göre;

  • Kseroderma pigmentosum) ve albinizm (okülokütanöz) tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremlerin bedelleri aylık 162 TL’yi geçmemek kaydıyla sağlık kurulu raporu, reçete ve faturaya dayanılarak sağlık sosyal güvenlik merkezleri tarafından şahıs bazında ödenmektedir.
  • Bu kremler, üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenen en az bir cilt hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm sağlık kurum/kuruluşlarında cilt hastalıkları uzman hekimlerince en fazla üç aylık dozda reçete edilebilmektedir.
  • Belirtilen kremler, UVA ve UVB ışınlarının her ikisini de etkin şekilde bloke eden, SPF en az 30 olan, fiziksel (çinko oksit veya titanyum dioksit içeren) ve/veya kombine filtre içeren özelliklerde olması gerekmektedir.

LENS BEDELLERİ…

Sosyal Güvenlik Kurumu kontakt lens bedellerinin ödenmesini sıkı kurallara bağlamıştır. Buna göre kontakt lens bedelleri;

  • Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,
  • Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda,
  • Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda ve bu durumlarının 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporunda/e-raporda, teşhis, hastaya uygun görülen lensin çapı (BC), derinliği (DİA), diyoptri değeri (POW) ile lensin niteliğinin (sert, yumuşak, gaz geçirgenliği vb.) belirtilmesi ve SGK ile sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla Sağlık Uygulama Tebliğin ekinde yer alan listesinde yer alan bedeller üzerinden karşılamaktadır.

 Kontakt lenslerin yenilenme süresi 2 yıldır. Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş 6 yaşından küçük çocuklarda 6 ayda bir yenilenmesi hâlinde sağlık kurulu raporuna/e-Rapor’a istinaden bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır.

Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş ve afakı 6 yaşından sonra da devam eden olgularda kontakt lensin sağlık kurulu raporu/e-Rapor ile “aylık sık replasmanlı” olarak kullanılacağının belirtilmesi hâlinde 6 ayda bir, “yıllık” olarak kullanılacağının belirtilmesi hâlinde ise yılda bir yenilenebilmektedir. Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgular hariç kontakt lens kullanan hastaların ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedelleri SGK tarafından karşılanmamaktadır.

Son olarak bu konuyla ilgili kontakt lens solüsyonlarının bedellerinin SGK tarafından karşılanmadığının altını çizelim…

GÖZLÜK BEDELLERİ

SGK, gözlük cam ve çerçevenin temininde göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile bu dalda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından düzenlenen reçeteye/e-Reçete’ye dayanılarak işlem yapmaktadır. Ancak acil polikliniklerinde yazılan gözlük cam ve çerçeve reçete/e-Reçete bedelleri karşılanmamaktadır.

Gözlük cam ve çerçeveleri, Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdüren ve SGK ile görmeye yardımcı tıbbi malzeme sözleşmesi imzalayan optisyenlik müesseselerinden temin edilmektedir. Cam bedelleri, çerçeve bedeli ile birlikte sözleşmeli optisyenlik müesseseleri tarafından SGK’ya fatura edilebilmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliğinin ekinde yer alan listedeki camlar ile hasta tarafından talep edilen farklı özelliklere sahip camlar arasında oluşacak fark ücreti Kurum tarafından karşılanmamaktadır.

Gözlük camı ve çerçevelerinin yenilenme süresi 3 yıldır. Ancak, görme bozukluğunda 0,5 diyoptrilik değişiklik olması hâlinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir. Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların kullanması gereken gözlük cam ve çerçeveleri çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığının ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu/e-Rapor ile belgelenmesi şartıyla süresinden önce yenilenebilmektedir. En çok merak edilen güneş gözlüklerinin bedellerinin ise SGK tarafından karşılanmadığını belirtelim…

 ***

“Sağlığı olanın umudu, umudu olanın ise her şeyi var demektir.” Arap AtasözüKaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi