Yine, Yeni ve Yeniden Vergi Barışı
(25.01.2023)
“100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 39’uncu vergi barışı açıklandı. Son dönemde yaşanan yüksek enflasyon ve uzun süredir...

“100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 39’uncu vergi barışı açıklandı. Son dönemde yaşanan yüksek enflasyon ve uzun süredir yüksek seviyelerde bulunan döviz kurları sebebiyle bozulan şirket bilançolarının düzenlenmesi, en önemlisi de ciddi anlamda yorulan reel ekonominin nefes alması için tam zamanında yetişen bir düzenleme oldu. Yeni Torba Yasa Teklifi’nin kapsam olarak daha önce yapılan düzenlemelere paralel oldukça geniş tutulması, başta reel sektör olmak üzere tüm mükelleflerini, hatta vergi mükellefi olmasa dahi kamuya vergi, SGK ve KYK borcu olan gerçek kişileri de kapsayacak ve toplumun tüm kesimlerinden gelen taleplerin tamamına yakın kısmının karşılayacak bir yasa olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

Teklif kapsamında;

- 31.12.2022 tarihi itibariyle kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması,

 

- Açılan davalardan vazgeçilmesi şartıyla dava safhasındaki ihtilaflı alacakların tasfiyesi,

- Son beş yıllık dönem için matrah ve vergi artırımı,

- Stok affı ve kasa-ortaklar cari hesabı gibi işletme kayıtlarının düzeltilmesi,

- Varlık barışı süresinin uzatılması,

- İmar barışı, düşük ÖTV ile ithal edilen araçların ÖTV affı ve diğer düzenlemelerin olacağı öngörülüyor.

Bu yeni düzenlemelerin de, son yıllarda yapılan vergi barışı yasalarına benzer şekilde detaylı ve kapsayıcı şekilde hazırlandığı konusunda bir kamuoyu var.”Kaynak: Serkan Kumdakçı / Ekonomim.com