Elektrik Motorlu Binek Otomobillerinde Matrah Düzenlemesi
(01.04.2024)
18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi...

18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 tarife pozisyonundaki “Sadece elektrik motorlu olan” binek otomobillerinden motor gücü 160 kW’ı geçmeyenlerde uygulanan ÖTV oranına esas teşkil eden matrahta artış yapılmıştır. Böylece motor gücü 160 kW’ı geçmeyen elektrik motorlu otomobillerden daha önce %40 oranında vergilendirilen ÖTV matrahı 1.250.000 TL’yi aşıp 1.450.000 TL’yi aşmayanların vergi oranı %10’a indirilmiştir.

7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre, sadece elektrik motorlu olan binek otomobillerin vergilendirilmesinde uygulanan eski ve yeni matrahlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

G.T.İ.P No. Binek Otomobilleri Eski Durum Yeni Durum Vergi Oranı

 

(%)

87.03

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadece elektrik motorlu olanlar

 

 

 

 

 

 

 

Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler  

 

 

 

10

Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL’yi aşmayanlar Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar
Diğerleri Diğerleri 40
Motor gücü 160 kW’ı geçenler Motor gücü 160 kW’ı geçenler  

 

50

Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar
Diğerleri Diğerleri 60

7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandığı 18 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Matrah düzenlemesi ile;.

Sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, değişiklik sadece, sadece elektrikli olan ve motor gücü 160 KW’ı geçmeyen araçlar için yapılmıştır. Motor gücü 160 KW’ı geçenlerde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Ülkemiz elektrikli araç sektöründe, 160 KW altındaki motor gücü olan araçların satışını teşvik eden önemli bir düzenleme olarak görülebilir.

Böylece, değişiklik öncesinde örneğin; ÖTV matrahı 1.250.000 TL ile 1.450.000 TL arasında olan ve motor gücü 160 KW’ı geçmeyen sadece elektrikli olan araçlarda % 40 oranında ÖTV ödenmek zorundayken değişiklik sonrasında bu araçlar için % 10 oranında ÖTV uygulanacak ve KDV etkisini de dikkate aldığımızda toplam satış fiyatında önemli bir indirim sağlanmış olacaktır.

ÖTV matrahı 1.250.000 TL nin altında olanlarda ise herhangi bir oran değişimi olmadığı için satış fiyatında da değişiklik olmamıştır.

ÖTV matrahı 1.250.000 TL den fazla 1.450.000 TL den az olacak olanlarda ise araç üretim maliyetlerindeki artışa rağmen, güncel satış fiyatlarında ÖTV indirimi nedeniyle önemli artışlar yaşanmayacak hatta indirimlerin yaşanması beklenecektir.

Örneğin; değişiklik öncesinde 160 KW yı geçmeyen ancak ÖTV matrahı 1.250.000 TL üzerinde olan bir aracın ÖTV ve KDV dahil satış fiyatı 2.101.680 TL olurken, değişiklik sonrasındaki fiyatı 1.651.320 TL olarak 450.360 TL indirim sağlanmış olacaktır.

Aracın ÖTV matrahı arttıkça bu indirim etkisi de o nebze fazla olacaktır.

Örneğin; değişiklik öncesinde 160 KW’ı geçmeyen ancak ÖTV matrahı 1.450.000 TL olan bir aracın ÖTV ve KDV dahil satış fiyatı 2.352.000 TL olurken, değişiklik sonrasındaki fiyatı 1,848,000 TL olarak, 504.000 TL indirim sağlanmış olacaktır.

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231118-15.pdfKaynak: Nevzat Erdağ / nevzaterdag.com